שאלות ותשובות

מהו הפרופיל הרפואי הצבאי הנדרש לקבלה לתכנית?

מאחר והמתגייסים לתכנית עוברים טירונות קרבית, יש צורך בפרופיל 72 ומעלה. עם זאת, במקרים חריגים ניתן להתקבל גם עם פרופיל נמוך מזה, בתנאי ויתקבלו אישורים רפואיים המעידים על יכולת המועמד להשתתף בטירונות.

האם תלפיות מכירה בקורסים אקדמיים שנלמדו לפני הצבא?

קורסים אשר נלקחו לפני הצבא, יוכרו בהתאם לקריטריונים של האוניברסיטה העברית ושל התכנית. לחניכים הרלוונטיים תותאם תכנית לימודים אישית.

האם ניתן לדחות שירות לפני הגיוס לתכנית?

מאחר והחלק העיקרי בתכנית הוא לימודים לתואר אקדמי, לא תינתן אפשרות לדחות את הגיוס לשם השלמת תואר. דחיית גיוס בשנה אפשרית למועמד המעוניין לעשות שנת שירות, להשתתף במכינה או בישיבה תורנית. מועמד המעוניין לדחות את הגיוס, מחויב בביצוע המיונים במהלך כיתה י"ב, ובמידה ויעבור את המיונים, יישמר עבורו המקום בתכנית לשנה הבאה.

האם נדרש ציון פסיכומטרי?

בכדי להתקבל לתכנית אין צורך בביצוע הבחינה הפסיכומטרית.

אני בי"ב אבל צעיר ביחס לשנתון, חברי קיבלו זימון לשאלון, מדוע אני עדיין לא קיבלתי?

על מנת להיכנס למיוני תוכנית תלפיות יש לעבור צו ראשון. מועמדים צעירים בשנתון (מי ש"קפץ כיתה" והוא תלמיד י"ב, או ילידי סוף השנה) מוזמן לפנות לגף מיון תלפיות ולבקש הקדמת צו ראשון. רצוי להתחיל בתהליך מוקדם ככל הניתן, כיוון שהמיונים מתקיימים בתאריכים סמוכים אחד לשני.

כל כמה זמן מתקיים גיוס לתכנית תלפיות?

הגיוס לתלפיות מתקיים בחודש יולי בכל שנה. כל שלב משלבי המיון נערך בתקופה מסויימת בשנה ולא חוזר בתקופה אחרת.

אני חושב שאני מתאים, אך לא קיבלתי זימון, האם ניתן לעשות משהו בעניין?

מועמדים שעברו צו ראשון ולא אותרו צריכים לפנות למיטב לבירור התאמה למיוני התכנית. במקרה של אי עמידה בתנאי הסף, ניתן לפנות למדור המיון ולהגיש בקשה חריגה